Trier is, samen met Worms, een van de twee oudste steden van Duitsland en ook het oudste bisdom benoorden de Alpen.

DSCN1343

De stad Trier ligt op de rechteroever van de Moezel. De Heilige Eucharius is de patroonheilige van de stad. De Romeinse monumenten, de Dom en de Onze-Lieve-Vrouwekerk zijn sinds 1986 geklasseerd als UNESCO werelderfgoed.

De opdracht tot de bouw van de stad werd gegeven door de Romeinse keizer Augustus in 16 v.Chr. De stad heette oorspronkelijk Augusta Treverorum en was bedoeld als hoofdstad van de Romeinse provincie Belgica Prima. Gedurende enige tijd was Trier de hoofdstad van het hele West-Romeinse Rijk.

Een historisch monument in de stad is de 2e-eeuwse Porta Nigra, de best bewaarde Romeinse stadspoort ten noorden van de Alpen. Er zijn nog verschillende andere monumenten uit de Romeinse tijd, bv. de Basilica, deKeizerthermen, de Barbarathermen en het amfitheater. Ook uit latere perioden heeft Trier veel monumenten, waaronder de 11e- tot 18e-eeuwse Dom waarvan de bouw reeds in de 4e eeuw begon, en vele andere kerken. Door zijn rijke verleden en vanwege zijn mooie ligging in het Moezeldal is Trier een veelbezochte toeristenplaats geworden.

Trier is een centrum van wijnhandel en heeft een belangrijke functie als winkelcentrum voor een grote regio. Trier is ook bekend als geboorteplaats van Karl Marx. Zijn geboortehuis is thans ingericht als museum: het Karl Marx-huis.

Doordat Trier als nederzetting al ver voor onze jaartelling bestond (3000 jaar v Chr) zijn er veel historische gebouwen te vinden

De Grote Markt
De Grote Markt (Hauptmarkt) van Trier behoort tot de mooiste stadspleinen (innerstädtische Plätze) van Duitsland. Op het plein bevindt zich het Marktkruis, dat stamt uit 958, en dat het symbool was van het verkrijgen van marktrechten. Aan het plein staan schitterende panden in verschillende stijlen. Het geheel wordt gedomineerd door de Sint Gangolfkerk (gewijd in 1459) (marktrechten gegeven door koning Otto I).

Basilica van Constantijn
De basilica of, zoals ze vroeger genoemd werd, de Aula Palatina, is een uit baksteen opgetrokken gebouw, dat waarschijnlijk omstreeks 310 gebouwd is tijdens de regeringsperiode van Constantijn de Grote. Het was een troonzaal van het paleis van Constantijn.

De St. Petersdom
De Dom van Trier is gebouwd door de Romeinse keizer Constantijn (306 -337), die in 326 begon met de bouw ervan.

Onze-Lieve-Vrouwekerk
De Onze-Lieve-Vrouwekerk werd gebouwd tussen ca. 1235 en ca. 1260 en is een van de oudste gotische kerken van Duitsland.

Abdij Sint Matthias
Sint Matthias is een benedictijner abdij in Trier. Hier worden de relikwieën van de apostel Mattias vereerd. Het is het enige apostelgraf ten noorden van de Alpen.

Amfitheater Trier
In Trier is een Romeins amfitheater. Het is rond het jaar 100 gebouwd tegen de helling van de Petrisberg. De arena beschikte over zo’n 20.000 zitplaatsen. Het complex is door een verdedigingsmuur omringd. De grote openingen waren bestemd om de kooien met dieren door te kunnen laten. In de kelder onder de arena bevonden zich de cellen voor de ter dood veroordeelde gevangenen en de dierenverblijven. De gevangenen werden in de arena opgevoerd aan de eerst uitgehongerde wilde dieren. De kelder is momenteel te bezichtigen. In de arena zelf worden in de zomer openluchtvoorstellingen gegeven. Het amfitheater is opgenomen op de Werelderfgoedlijstvan de UNESCO.

Porta Nigra
Porta Nigra is een poort in de Romeinse stadsmuur van Trier. De Porta Nigra (“Zwarte Poort”) is gemaakt van zandsteen en dankt haar naam aan de zwarte laag op de stenen die in de middeleeuwen door roetafzetting ontstaan is.