Het stroomdal van de Drentsche Aa is een samenstel van verschillende stroompjes en diepjes met vertakkingen ontstaan vanuit het brongebied in de boswachterij ‘Hart van Drenthe’ en loopt tot de benedenloop in Groningen. Vandaag volg ik vanaf de benedenloop van het Schipborgsche diep, stroom opwaarts via het Oudemolensediep, en het Gasterensediep het natuurgebied ‘de Heest’ naar het Balloërveld waar in het oostelijke deel het Rolderdiep meandert. Het gebied bestaat uit de vrij meanderende beken en de samenhang van essen, bossen, heides en moderne ontginningen. De overvloedige neerslag is terug te zien in de hoge waterstand en snel stromende beek en kolkende watermassa’s, oevers die afkalven en bomen die wegzakken in het kolkende water. Spectaculair….  “De natuur speelt mikado met bomen” aldus een citaat van de boswachter.