Steile Oever

De Steile Oever is een stuwwal uit de laatste ijstijd. De Regge maakt aan de voet een bocht en heeft de oever nog steile uitgesleten. De Steile Oever ligt nu een een oude afgesneden Regge meander. De Regge is gekanaliseerd en staat hier bij de Steile Oever stil. Dit is jammer, de Regge groeit langzaam dicht en zal er over vele tientallen jaren geen water meer te zien zijn.

Steile Oever

We lopen de gele route, goed gemarkeerd met gele pijlen. Op een punt wijkt de route af van de kaart / GPS. (routewijziging; rood ingetekende lijn)

Steile Over route wijziging

Wandelroutes Overijssel