Een weekeindje Limburg beginnen we in Aken met een korte stadswandeling. Schilderachtige stad, maar door de vele weg werkzaamheden was het schilderachtige wat rommelig en kwam dat minder goed uit de verf. De Aachener Dom is de bisschoppelijke kerk van Aken. Tot de oprichting van bisdom Aken in 1802 was het een kapittelkerk van het Mariastift. Deze kerk ligt aan de zuidzijde van het Katschhof, dat vroeger de centrale cour van de palts was. Paltskapel is het oudste deel van de Dom van Aken en werd gebouwd in 796. Met de Paltskapel wilde keizer Karel de Grote opnieuw Romeinse elementen in Aken introduceren. De hernieuwde belangstelling voor deze kunst kan verklaard worden uit het feit dat de levensomstandigheden voor de mensen in de 8ste en 9de eeuw verbeterden.

Toen het Christendom een officiële godsdienst werd, ging men op zoek naar gebouwen waarin men deze godsdienst kon uitoefenen. De basilieken waren hier uitstekend geschikt voor. Ze waren multifunctioneel, een grote, ruime, lange zaal die geen associaties had met andere godsdiensten. Het was ook een makkelijke bouw, makkelijk aan te passen en zelf te bouwen. De keuze voor de basiliek was dan ook een functionele keuze en geen liturgische. Soms werd echter gekozen voor een afwijkende vorm, zoals de centraalbouw, waarvan de Paltskapel een voorbeeld is. De centraalbouw (waarbij de doorsnee aan alle zijden even groot is, afgezien van een eventuele apsis of kapellen, en de plattegrond bijvoorbeeld rond of achthoekig) gaat terug op de traditie van het mausoleum en baptisterium.

(Bron: Wikipedia)