Het Scheebroekerloopje. In het Eexterveld, globaal tussen Anderen, Eext en Anloo ligt een klein natuurgebied dat deel uit maakt van het stroomdal van de Drentsche Aa.  Het is een klein stroompje dat op het Eexterveld ontspringt en westwaarts stroomt naar het Rolderdiepje en vandaaraf noorwaarts zijn weg vervolgt als Gasterensediepje, dat op zijn beurt weer samenkomt in het Oudemolensediep/Schipborgsediep. En vormt in het stroomdal van de Drentsche de hoofdader.

De route is deels gebaseerd op de paaltjes route ‘Eexterveld’ van Staatsbosbeheer. Ik start in Anderen en volg de paaltjesroute. Hier en daar wadend, over een paar boomstronkjes en hink-stap-sprong wat waterloopjes trotserend loop ik door een schitterend gebied. Tot ik bijna weer bij Anderen ben, maar ga rechts richting het Balloërveld, bij het Andersediep, loop ik stroomopwaarts.

Het is op dit stuk heel erg drassig. Hier heb ik helaas geen hulpmiddelen tot mijn beschikking waardoor ik verschillende malen wegzak in de drassige bodem. Gelukkig zijn mijn wandelschoenen waterdicht…  maar spuit de modder soms tot kniehoogte op.  Ik zie er niet uit.  Het loopt zwaar en het wordt er niet beter op, bij een stuwtje, waar het Rolderdiepje wordt gevoed met water uit het Andersediepje, steek ik over naar de andere kant, maar dit is helaas niet veel beter.  Uiteindelijk, met het zicht op de toren van de Jacobuskerk in Rolde zie ik op de voorgrond het huisje aan de Slokkert. Een lampje wijst mij de richting. Het weiland is welliswaar nat maar minder drassig. Naarmate ik op hoger gelegen terrein kom, wordt de grond vaster en goed te belopen. Na een mooie en uitdagende wandeling ben ik weer op bekend terrein. En vervolg mijn pad naar Rolde.