Wandelen op het Roots Natuurpad geeft ons veel plezier. We komen nog eens op plekjes waar we nog nooit zijn geweest. Vandaag Ommerschans… 

Bommen Berend – Vestingwal uit Tachtigjarige Oorlog

Wandel langs de grachten met vreemde hoeken en de weelderig begroeide wallen en je ziet een vesting uit de Tachtigjarige Oorlog. De vesting is korte tijd bezet door manschappen van Bommen Berend en later is het een van de grootste munitieopslagplaatsen van Nederland geweest.

Kijk door je wimpers en ervaar hoe een strafkolonie van de Maatschappij van Weldadigheid uit de 19e eeuw weer tot leven komt. Geniet van de rust en vraag je af wat je hoort- de natuur? Of toch de geschiedenis?

De Ommerschans is de eerste in de reeks Koloniën waar bedelaars, landlopers en ‘onwilligen’ gedwongen werden tewerkgesteld. Vrijheid hadden ze er niet. De Kolonie werd later een rijksopvoedingsgesticht en nog later kwam er een psychiatrische instelling. In het landbouwontwikkelingsgebied bleef de landschappelijke structuur van de oude Kolonie met haar (jaag)paden, lanen en vaarten goed herkenbaar, net als de oriëntatie en de ligging van de historische bebouwing.