ROUTE WIJZIGINGEN

Helaas worden we geconfronteerd met routewijzigingen. Onderstaand vindt u de routewijzigingen voor de 4e en 6e druk.

Ik heb op persoonlijke titel de ‘officiële’ omschrijvingen zoals die zijn gepubliceerd omgezet in een kaartje en bijbehorende tekst ter verduidelijking.
Voor eventuele tekortkomingen in deze teksten en kaartjes aanvaard ik op geen enkel wijze aansprakelijkheid. De informatie is uitsluitend bedoeld als ondersteunend en aanvullend op de routegidsen 4e- en 6e druk.

In de telling van de uitgaven is helaas een fout geslopen. De 5e druk betaat niet.

 

4e Druk

voor de route wijzigingen

6e Druk

voor de route wijzigingen