Wandel door Nationaal Parken en het Geopark

Drenthepad SP6
Route WijzigingenDe route

Veldmedewerker Drenthepad

 

Woon je in de regio zuidwest Drenthe / Westerveld?
Houdt je van wandelen en draag je graag je steentje bij aan het onderhoud van het oudste streekpad van Nederland? Dan is de vacature voor veldmedewerker voor het Drenthepad misschien iets voor jou. We zoeken voor de etappe Holtingerveld – Diever (13 km) een veldmedewerker.

Bekijk onderstaande taak omschrijving en stuur je sollicitatie met een korte motivatie naar de padcoördinator van het Drenthepad  sp6.mail@gmail.com

Taken en werkzaamheden van een veldmedewerker/markeerder

Veldmedewerkers/markeerders zijn niet alleen de handen en voeten van onze organisatie, maar ook, naast de gebruikers van onze paden, onze oren en ogen. Zij zijn van cruciaal belang bij het onderhoud en het in goede staat houden van onze wandelpaden. Markeren vormt het hoofdbestanddeel van de werkzaamheden maar omvat soms wordt iets meer gevraagd van de veldmedewerker / markeerder voor een goede uitoefening van de werkzaamheden.

Wat wordt zoal van deze vrijwillige medewerkers verwacht?

Hoofdtaken van de veldmedewerker/markeerder:

– markeren volgens een markeerinstructie,
– controleert minstens 2x per jaar de markeringen van het toegewezen routedeel,
– draagt zorg voor een goede, adequate, schone en goed zichtbare markering in beide looprichtingen,
– verricht, indien nodig, op eigen inzicht herstelwerkzaamheden,
– gaat, in geval zich problemen voordoen of zijn gemeld, op verzoek van de padcoördinator ter
plaatse kijken en indien nodig herstellen,
– meldt veranderingen of wijzigingen in de infrastructuur, (wegen, bruggen, overgangen) op de route
en/of herinrichting van terreinen aan de padcoördinator,

Aanvullende taken:
– overlegt, eventueel samen met de padcoördinator (indien nodig) met eigenaren/beheerders van
terreinen,
– levert, indien nodig, gewijzigde routeteksten aan,
– voert op verzoek inventarisaties uit,
– rapporteert indien nodig, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, aan padcoördinator.

Één keer per jaar is er een gezellige markeerdersbijeenkomst met de andere markeerders van het Drenthepad

Veldmedewerkers/markeerders krijgen ondersteuning van Wandelnet en Nivon.