Oostelijk van Noordlaren, langs de noordwestelijke oever van het Zuidlaardermeer ligt de Oostpolder. De polder stond ’s winters lange tijd blank in de zomer gebruikten de boeren dit gebied als weiland en kon er nog worden gehooid. Het gebied wordt natter zeker nu het ook als waterberging dient bij extreme watertoevoer, om verder stroomafwaarts (Groningen) problemen te voorkomen.

Het gebied is een vogelparadijs geworden. De ontoegankelijkheid van het gebeid in combinatie met de vernatting maken het een aantrekkelijk voor veel vogelssoorten. Broedvogels, zoals kievit, grutto, tureluur en overwinteraars zoals zwanen en ganzen maken het gebied tot een uniek stukje natuur. Ook is grote zilverreiger een opvallende gast in het gebied.