Het Mantingerzand ligt ten noordoosten van Hoogeveen en is ontstaan door het steken van heideplaggen en de aanwezigheid van schapen in het gebied. Het is een van de mooiste stuifzandgebieden waar het prachtig wandelen is.

Het gebied is ontstaan doordat de mens en de schapen zoveel schade aanbrachten aan de bovenste laag van het zand. Hierdoor kwamen de onderliggende zandlagen vrij te liggen en ontstonden zandverstuivingen. Het gebied van het Mantingerzand is heel oud  en stamt uit de Middeleeuwen en is ontstaan door invloed van de mens. Om de groei van de zandverstuivingen te remmen zijn er eind negentiende eeuw eiken- en dennenbomen geplant. In het Mantingerzand is ook jeneverbes geplant die goed op stuifzand groeit.