De Makkummerplassen liggen op het Terhosterzand en zijn oude vennen omzoomd door natte heide terreinen. Het Terhorsterzand is een betrekkelijk klein natuurgebied 180 hectare, ten zuiden van Beilen. Het gebied bestaat uit bos, heide en vennen. Deels particulier en een groter gebied dat onder beheer van Staatsbosbeheer staat. 

De enorme afwisseling maakt dit gebied uniek. Hoogtes, uitgestoven laagtes, bos, droge heide, vennen omzoomd door natte heide, hoogveen met veenputrestanten  en stuifzandduinen met prachtige jeneverbes-struwelen. Toen begrazing door schapen verdween, ontkiemde meer jeneverbes, aanvankelijk in het open zand. Het Terhorsterzand doet door de vele verschillende soorten, vormen en afmetingen van de jeneverbesstruiken aan een natuurlijk pinetum denken. In dit gebied voelen adders zich goed thuis.

In het noordelijke deel met meer bos bevindt zich een kleine en ondiepe spartelvijver met zandstrand. De droogte speelt deze vijver parten en staat regelmatig droog.

Het Terhorsterzand heeft een groot aantal zandpaden waardoor je er heerlijk kunt wandelen. Voor lange wandelingen steek je over naar het Dwingelderveld. Bij Smalbroek  steek je de A28 over en ben je in het Dwingelderveld voor een stevige wandeling.