Route wijziging:
Beilen – Ruinen
Kaart 1
->  heen 1 naar 2

Regel 1:
Vanaf station Beilen langs spoorlijn. Eerste weg rechts , Wattweg, Einde rechts, Industrieweg. Na ca. 100 m. fietspad naar links; volg het fietspad. Op kruising van paden rechtdoor,

regel 9:
Einde linksaf.2x een klaphek door. Op asfaltweg rechtsaf, snelweg oversteken.Bij P 23860 linksaf.

Kaart 1
<-  retour 2 naar 1

Regel 1
Bij P-23860 rechtsaf. Snelweg oversteken. Eerste pad linksaf, Terhorsterzand. 2x Klaphek door. Op splitsing rechtsaf,

regel 10:
Einde rechtsaf, Industrieweg. 1e Weg links, Wattweg. Einde links tot aan station Beilen.