Na veel regen staat het waterpeil in het stroomdal van de Drentsche Aa weer hoog. Zoals een echte regenwater rivier slaat het overtollig water in de ‘uiterwaarden’ op om geleidelijk aan het water af te voeren. De Drentsche Aa is een samenstel van verschillende stroompjes en diepjes met vertakkingen ontstaan vanuit het brongebied in de boswachterij ‘Hart van Drenthe’ en loopt tot de benedenloop in Groningen. Het waterbeheer in de Drentsche Aa is er op gericht om wateroverlast in de stad Groningen te voorkomen.