Er zijn wereldwijd ongeveer 250 soorten hommels. In België en Nederland komen ongeveer dertig verschillende soorten voor, waarvan enkele zeldzaam zijn. Insecten hebben het in Europa moelijk steeds meer insectensoorten worden met uitsterven bedreigd. Dit heeft gevolgen voor de voedselketen van de mens maar ook van de fauna. Insecten staan onder aan de voedselketen en minder insecten betekent dat de voedselketen van andere dieren verstoort raakt. Bloemrijke akkerranden bieden een beetje een oplossing. Wat mij in de natuur opvalt is dat invasieve exoten als Reuzenbeerklaauw en Jacobskruiskruid bijzonder veel insecten aantrekken.