Fotosafari op het Holtingerveld
Het natuurgebied is in totaal 1.782 ha groot en bestaat uit meerdere gebieden die samen het Holtingerveld vormen. Je vindt er sterk gevarieerde landschappen, met unieke natuur. Heide, Keileem, Bergweide-achtige flora tegen de flanken van de Havelterberg, bod, vennen en stuifzandgebieden. Een klein deel is bijvoorbeeld in beheer van het Ministerie van Defensie en in gebruik als militair oefengebied voor de meer rustige oefeningen.
De heide op het Holtingerveld heeft vaak een vochtig karakter door een laag keileem in de bodem zit die er voor zorgt dat er water blijft staan. Hier groeien dopheide en pijpenstrootje, samen met meer zeldzame planten als klokjesgentiaan en veenbies. In het oostelijke deel van het Holtingerveld is veel bos te vinden. Hier domineren naaldbossen. Rond de es van Uffelte ligt een rand met prachtige loofbossen.