Het Hijkerveld is een weidse heidegebied met de tientallen vennen en veenrestanten geeft een goede indruk van het Drentse landschap. Aan de oostzijde van het terrein ligt het Landgoed Hooghalen. Aan de westzijde liggen de vloeivelden en het vloeimeer van de voormalige aardappelmeelfabriek Oranje, wat nu Speelstad Oranje is. Na het sluiten van de fabriek is dit vloeiveldensysteem door de Stichting ‘Het Drentse Landschap’ omgevormd tot het vogelreservaat Diependal. In het noordoosten ligt het particuliere Landgoed Kortewegse bos. In het gebied zijn Schoonebeker heideschapen en Schotse Hooglanders te vinden. Mijn wandeling voert deels over het Drenthepad en deels over het Roots natuurpad. Bij het verlaten van het Noord Hijkerzand, ga ik langs de westrand richting de voormalige vloeivelden. Het vogelreservaat is een rustgebied en derhalve afgesloten evenals de vogelkijkhut vanweg de Corana-maatregelen. Ik vervolg mijn weg en loop om het reservaat heen en kom in de Kortewegsebossen. Verschillende keren heb ik onder weg uitzicht op de vennen en op het vloeimeer Diependal.