het Nivon-pad Drente

 

 

van noordlaren tot havelte

het nivon-pad

Het Nivon-pad door Drente* is een idee, geboren binnen de kring van het gewest Noord van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Nivon) en gelanceerd in de gewestelijke jaarvergadering van deze vereniging op 23 maart 1974.

Bron van deze gedachte was de ervaring, opgedaan in het buitenland met de z.g. “Weitwanderwege”, de “Long distance footh paths” en de “Sentiers de Grande Randonnée”, alsmede een 10-jarige traditie van Paas-trektochten door Drente binnen het Nivon zelf.

Directe aanleiding voor dit initiatief was het projekt “lekker ijgenweis leven”, dat het Nivon uitvoerde in het kader van zijn 50-jarig bestaan.

Drente is een provincie, die de mogelijkheid in zich bergt lange wandelrouten te volgen zonder te worden gestoord door het lawaai en de gehaastheid V3n het moderne verkeer. Het biedt bovendien de wandelaar gelegenheid kennis te nemen van nog vrij ongerepte natuur, van kultuur en oude verworvenheden.

Dank zij de medewerking van velen, Nivon-leden uit de diverse noordelijke afdelingen, provinciale instanties, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Grontmij, het “Drentse Landschap” en particuliere enthousiastelingen, is de route door Drente gereed gekomen.
De tocht, gemarkeerd door paaltjes met witte kop en een rode N (van Nivon), voert door de mooiste en interessantste delen van Drente en zal de wandelaar zonder enige twijfel veel genoegens bieden. Het boekje, dat u hier in handen hebt, geeft middels kaartjes en bijbehorende tekst een overzicht van de etappen, welke kunnen worden afgelegd. Met behulp van dit boekje zal het volgen van de route zeker worden vergemakkelijkt. Wij wensen u, wandelaar, veel genoegen in onze mooie provincie Drente.

* Drente…   zonder h  geen spelfout, maar werd zo geschreven,

drente                                                                                  1

“Het is hier zo gansch en al wat ik mooi vind; dat wil zeggen, het is hier vrede.” Zo schreef Vincent van Gogh over Drente, toen hij in deze provincie verbleef.

Drente is nog altijd, zoals Vincent van Gogh het zag, maar toch is Drente sterk veranderd. De ontwikkeling heeft in deze provincie niet stil gestaan. Er is hard gewerkt om het oude, achtergebleven Drente mee te laten groeien in onze samenleving. Maar ondanks deze groei hebben de Drenten ook getracht zichzelf te blijven en Drente herkenbaar te houden als “d’Olde Landschap”, het land van wijde heidevelden, glooiende essen en stille dorpen.

Dit is gelukt; ze zijn er nog, die wijde heidevelden, die glooiende essen en stille dorpen. Maar er kwam veel bij. De industrialisatie bracht de Drenten een zekere mate van welvaart en dit betekent: men kan zich iets veroorloven.

Dit laatste is dan ook te merken in Drente. Dorpen en steden kregen, naast de oude kernen, moderne woonwijken, waar ruimte, licht en frisse lucht te genieten zijn. Drente kreeg een goed wegennet en werd leverancier van olie en aardgas. Drente kreeg bovendien wetenschappelijke projecten, zoals b.v. de radio-telescopen bij Hooghalen en bij Dwingeloo en de sterrenwacht bij Roden.

Maar vlak in de buurt van de ja-knikkers, de gasvlammen, en de radio-telescopen vinden we nog de hunebedden, de oude havezathen, de beekdallandschappen en de heidevelden. We kunnen daar nog lopen over stille zandwegen, tussen wuivende korenvelden, over de essen. In de avondschemering kunnen we nog altijd de “witte wieven” zien dansen tussen de jeneverbessen en ons wanen in een levenssfeer, die we slechts uit de boeken kennen.

Drente is een oude provincie en toch ook een heel jonge. Deze combinatie van oud en jong maakt Drente interessant, boeiend en aantrekkelijk.

het nivon-pad                   2

trajekten                                                              3

De volgende trajecten van het Nivon-pad zijn op de hiernaast afgebeelde kaart, en de volgende deelkaarten, aangegeven:

traject traject 1.     Noordlaren (Nivonhuis De Hondsrug) – Schipborg
traject traject 2.    Schipborg – Rolde
traject traject 3.    Rolde – Schoonlo
traject traject 4.    Schoonlo – Orvelte – Elp
traject traject 5.    Elp – Hooghalen
traject traject 6.    Hooghalen – Beilerstroom
traject traject 7.    Beilerstroom – Schaapskooi Benderse (Ruinen)
traject traject 8.   Schaapskooi Benderse – Havelte

De hele route is ongeveer  110 km. lang.

Langs de route zijn 500 paaltjes aangebracht met een witte zijde, waarop een rode N.

======================================================================

Voor informaties over logiesmogelijkheden en verdere toeristische gegevens kunt u zich wenden tot: Provinciale VVV Drenthe, Brink 42, Assen. telefoon 05920/14583-14324 en bij de plaatselijke WV’s Zie eveneens de bijgevoegde lijst van overnachtingsadressen.

Per openbaar vervoer bereikt u: “De Hondsrug” : DVM of GADO bus, vanuit Groningen hal te “De Oorsprong”. “Het Hunehuis” : DVM, vanuit Meppel-Havelte lhal te Hunebedden.weg.

LOGIES DIENT UZELF TE VERZORGEN OF WEL VIA DE VVV’s TE REGELEN.

kaart anno 2020                                                                     4

De aanvankelijke route zoals die in 1974 is ontstaan. Op een digitale wijze weergegeven.

De tweede uitgave verscheen weldra. Nu is Drenthe gespelt met een ‘h’

 (1975)

In 1985 verschijnt een derde uitgave van de wandelgids van het ‘Drentepad’ (wonderlijk genoeg weer gespelt zonder ‘h’.

Voorwoord

In 1985 verschijnt een derde uitgave van de wandelgids van het ‘Drentepad’ (wonderlijk genoeg weer gespelt zonder ‘h’.
In deze gids  een voorwoord:
Het Drentse Nivonpad is het oudste door leden van het Nivon (Nederlands Instituur voor Volkontwikkeling en Natuurvriendewerk) tot stand gebrachte wandelpad en als zodanig geniet hetnog bijzondere faam. De prettige ervaringen in het buitenland opgedaan bij het wandelen over de vele mooie wandelroutes, die daar bestaan, bracht een groep Drentse Nivonleden op de gedachte in eigen land iets vergelijkbaars tot stand te brengen.

Geschiedenis van Drenthe

In de wandelgids wordt in de inleiding de geschiedenis in vogelvlucht verteld. Het Drenthepad voert over het zogenaamde Drents plateau. Dit deel is ten opzichte van de omringende gebieden in noord Nederland een hoger gelegen zandbult te midden van klei en veen.  Er wordt teruggegaan naar de ijzige geschiedenis van 200000 jaar geleden. Tijdens de ijstijden vloeide het ijs traag naar het zuiden en transporteerde massa’s zand en keien. Als bulldozers stuwden de ijsmassa’s het land voor zich uit.

 (1985)

In de eerste druk (1996) van het Drenthepad wordt het aanvankelijke traject van Noordlaren naar Havelte losgelaten en ontstaat streekpad 6. In het nieuwe Drenthepad zijn het oude Drentepad (LAW 2-1)en het Zwerfsteenpad (LAW 201-1, dat liep van Noordlaren naar Emmen opgenomen, deels gewijzigd en verbeterd. Samen met een nieuwe route ontstond de eerste rondwandeling door de provincie Drenthe, meer dan 260 Km duurzaam wandelpad, waar nog vele generaties wandelplezier aan zullen beleven. Startpunt is vanaf dat moment Emmen.

1e druk (1996)  2e druk (1999) en 3e druk (2003)

4e druk  (2009)

5e druk  niet uitgegeven

6e druk (2019)