Het hart van Drenthe nodigt uit om te voet rond te zwerven.  Talloze paadjes en weggetjes laten je kennismaken met Het Groote Zand. Dit natuurgebeid  ligt oostelijk van Hooghalen en dankt zijn naam aan de uitgestrekte zandwoestenij waar het ooit deel van uitmaakte. Toch bestaat het Groote Zand uit heel wat meer dan stuifzand. Het is een afwisselend heidelandschap. Opmerkelijk is dat de natste delen van het terrein vaak hoger liggen dan de drogere delen. De reden hiervoor is dat plaatselijk keileem in de ondergrond voorkomt. Keileem belet dat het water wegzakt.
In dit heideveld worden vrij droge, overwe­gend met struikheide begroeide delen afgewisseld met bijna volledig uit dophei­ bestaande vlakken met veel Veenbies. Het minder bekende en minder voorkomende kraaiheide is op veel plekken nadrukkelijk aanwe­zig, met name op de plaat­sen waar ooit bos heeft gestaan. Veel bosaanplant is in de loop van de tijd opgeruimd om het heideveld de mogelijkheid te geven om zich uit te breiden. 

Iets zuidelijker gelegen, oostelijk van het herinneringscentrum Kamp Westerbork ligt het Hingsteveen. Boswachterij Hooghalen is in hoofdzaake een ontginningsbos op oude heidegronden. Sparren en lariksen bepalen het gezicht. Er liggen ook mooie heideterreintjes en vennen. Middenin het bos ligt het Hingsteveen.  Dit hoogveenterrein, het Hingsteveen is een van de laatste plekken in Nederland waar het veenhooibeestje tot voor kort in grote aantallen voorkwam. Dit vlindertje is maar drie weken in het jaar te zien. Hoe het anno 2020 gesteld is met de populatie is helaas onbekend. Maar gezien de neerwaartse trend van vlinders in het algemeen, wordt vermoedt dat dit ook ten koste gaat van de populatie van het  veenhooibeestje. Ook in het Fochteloërveen komt het veenhooibeestje nog voor.