De Gasterse Duinen bestaan uit een golvend heidelandschap. Forse stuifduinen en schilderachtige vennen bepalen grotendeels het aanzicht van het terrein. Ooit maakten de vennen in het gebied deel uit van de loop van de beek de Drentsche Aa. Daarom liggen de vennen in elkaars verlengde. In lang vervlogen tijden is de loop gedeeltelijk dicht gestoven waardoor er twee grote vennen overbleven. De vennen staan nu bekend als het Voorste en Achterste veen.

Het terrein is niet alleen prachtige natuur, er zijn ook oude bewoningssporen. Plaatselijk zijn Middeleeuwse karrensporen als diepe geulen herkenbaar. In het terrein bevindt zich het Hunebed D10. Ook een ongeveer 3000 jaar oude grafheuvel maakt deel uit van het terrein.

In Gasteren aangekomen werden we verwelkomt door twee fotogenieke zussen.