fochteloo

Het Fochteloërveen is een uitgestrekt hoogveengebied vlakbij Assen, waar je heerlijk kunt wandelen. In het gebied staan veel uitkijktorens en -platforms, waar de ‘zeven’ wel de meest in het oog springende van is. In het voorjaar heb je goede kans om kraanvogels te spotten vanuit deze markante uitkijktoren. Neem je verrekijker mee!

Bijzondere natuur

Het Fochteloërveen is een belangrijk gebied voor kraanvogels. Vanaf 2001 broeden deze bijzondere vogels sinds 100 jaar weer in het Fochteloërveen. Levend hoogveen is uiterst zeldzaam in ons land. Van de 90.000 hectare die in 1900 nog bestond, is amper 3600 hectare over. Daarvan is slechts enkele hectare actief, dus groeiend hoogveen. Ook in andere Europese landen is het areaal hoogveen drastisch gedaald. Dat betekent dat de typische planten en dieren die alleen leven in een hoogveengebied, internationaal sterk onder druk staan. Bescherming van het resterend hoogveen is daarom van groot belang. Natuurmonumenten werkt samen met diverse partijen aan het behoud en uitbreiding van het hoogveen in het project Dutch Crane Resort.

The Dutch Crane Resort

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het Marius Tonckensfonds en Camping De Schuilhoeve gaan de komende jaren grootschalig aan de slag aan de Drentse kant (de oostzijde) van het Fochteloërveen.

Doel is om de oppervlakten actief (groeiend) hoogveen en natte heide te vergroten. Het herstelplan – The Dutch Crane Resort – maakt het Fochteloërveen nog aantrekkelijker voor kraanvogels.

Het herstelplan – The Dutch Crane Resort – maakt het Fochteloërveen nog aantrekkelijker voor kraanvogels. Het Fochteloërveen is Natura-2000 gebied met name vanwege de aanwezigheid van levend hoogveen en bovendien het enige natuurgebied in Nederland waar kraanvogels broeden. Mei 2010 nestelden er drie paartjes.

 

Enkele vermoedelijk aangestoken natuurbranden hebben het natuurgebied ernstig beschadigd. Circa honderd hectare hoogveen is afgebrand. Op de natte grond stond droog gras. In totaal waren er vier brandhaarden die aan het woeden zijn, wat volgens de eigenaar van het gebied, de vereniging Natuurmonumenten, kan wijzen op brandstichting. Naast tien brandweerwagens werd een helikopter ingezet. Het vuur wordt bestreden met water en vuurzwepen.