Wandeling Annermoeras,

A-moeras

Het Hunzegebied als natuurontwikkelingsgebied verraste velen. De mogelijkheden die de natuurorganisaties voor het veenkoloniale gebied zagen, kwam hen dan ook nogal theoretisch voor. Toen in december 1993 ruim 23 hectare bij het Annermoeras onder de hamer kwam, besloot Het Drentse Landschap te laten zien dat het haar serieus was met haar plannen en ging meebieden op de veiling. Voor het tegenwoordig onbegrijpelijk lage bedrag van 7000 euro per hectare – tegenwoordig ligt de prijs minstens zes keer zo hoog – werd de stichting eigenaresse van haar eerste grond in het Annermoeras. Later kwamen daar de twee oude Hunzemeanders bij die sinds de ruilverkaveling eigendom waren van Staatsbosbeheer.

Annermoeras route